Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

Proiect „Șansa la educaţie, viitor asigurat” (SEVA)

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani va derula proiectul „Șansă la educaţie, viitor asigurat” (SEVA), cod 107590, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6-Educaţie și competenţe, Apelul „Școala pentru toţi”.

Parteneriatul proiectului este alcătuit din: Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ – aplicant, Asociaţia Română de Literaţie Iaşi, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani – Partener 2, Judeţul Neamţ-Consiliul Judeţean Neamţ, Inspectoratul Școlar Judeţean Harghita.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educaţiei, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, și dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, în 10 unităţi de învăţământ din judeţele Botoșani, Harghita și Neamţ.

 

Unităţile școlare asociate din judeţul Botoșani sunt: 

1.      Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi

2.      Liceul Tehnologic Special "Sfântul Stelian" Botoşani

3.      Liceul Tehnologic Bucecea

4.      Școala Gimnazială nr.1 Lunca

5.      Şcoala Gimnazială nr. 2 Botoșani

 

În calitate de partener, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va contribui la atingerea obiectivelor specifice, dintre care menţionăm: creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și la învăţământul preșcolar, reducerea părăsirii timpurii a școlii, derularea de programe „A doua șansă” și de tip „A doua șansă”, creșterea implicării părinţilor copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii în procesul educaţional, dezvoltarea de parteneriate, modernizarea/amenajarea și dotarea spaţiilor din școlile ţintă pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale și creșterea frecvenţei școlare a copiilor.