Olimpiada de informatică

Anunt repatizare elevi pe centre de concurs - OJTI 2018

Etapa judeteană a Olimpiadei de Tehnologia Informației va avea loc in data de 21 aprilie 2018. Concursul începe la ora 9.00. Elevii vor fi prezenţi la unitatea de învăţământ în care se desfăşoară competiţia, în laboratoarele în care sunt planificaţi la ora 8.30. Eevii vor avea asupra sa Cartea de Identitate sau carnetul de elev.

Document atasat: