Erasmus KA2

Proiect "Developing the Capacity of Pre-School Education"

Proiect Grădiniţa cu Program Prelungit «Ştefan cel Mare şi Sfânt» din Dorohoi a prezentat un program artistic în limba engleză, în cadrul activităţii de diseminare/valorizare/promoare a Proiectului „Developing the Capacity of Pre-School Education”, nr. 2016-1-TR01-KA201-034856, Programul Erasmus+, KA2, la festivitatea de deschidere a activităţii de evaluare din cadrul Competiţiei "Școală Europeană", 2018, în data de 24.04.2018.