Regulamente concursuri extraşcolare

Concursul PRIETENII POMPIERILOR

Concursul CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA

Etapele judeţene ale concursurilor PRIETENII POMPIERILOR si CU VIATA MEA APAR VIATA se vor desfăşura pe Stadionul Municipal 1 Mai din Dorohoi, după cum urmează:

              - 18.05.2018, ora 09.00 - Prietenii pompierilor;

              - 25.05.0218, ora 09.00 - Cu viaţa mea apăr viaţa.

Pentru înscrierea echipajelor la concurs se va trimite fişa completată, scanată, pe adresa de e-mail a concursului: prieteniipompbt@gmail.com.

               Termen de înscriere pe e-mail, după cum urmează:

-15.05.2018, ora 09.00 - Prietenii pompierilor;

- 22.05.0218, ora 9,00 - Cu viaţa mea apăr viaţa.

     La concurs, coordonatorii/însoţitorii vor prezenta organizatorilor un dosar cu următoarele documente:

- fişa de înscriere anexa1.1/anexa2.1;

- copii ale certificatelor de naştere ale elevilor, cofirmate pentru autentiticitate cu ştampila şcolii “conform cu originalul”;

adeverinţă medicală de la medicul de familie. pentru toţi elevii participanţi, în care să fie precizată menţiunea: ”Apt pentru efort fizic”;

- angajament prin care cadrul didactic însoţitor îşi asumă suprevegherea elevilor pe timpul deplasării şi desfăşurării concursului.

Regulamentul Concursului PRIETENII POMPIERILOR

Regulamentul Concursului CU VIATA MEA APAR VIATA

Fise de inscriere

Posibile_intrebari_chestionar