Erasmus KA2

Promovarea valorilor naţionale și europene la Bucecea, în cadrul unui proiect ERASMUS+

Promovarea valorilor naţionale și europene la Bucecea, în cadrul unui proiect ERASMUS+

În perioada 08-14 mai 2018, s-a desfășurat, la Liceul Tehnologic din Bucecea, o activitate transnaţională de predare/ învăţare/ formare, la care participă elevi și cadre didactice din Polonia și din Italia, în cadrul proiectului Cultural Heritage – European Unity and Individuality”, nr. 2017- 1- PL01 – KA219 – 038366_3, Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice, educaţie școlară, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Obiectivul principal al proiectului este ca fiecare țară din parteneriat să-și promoveze cultura, istoria și tradițiile care le fac unice în Europa, dar și să descopere împreună acele aspecte pe care le au în comun, în cadrul unei comunități mai mari care celebrează individualitatea și unitatea.

Dintre obiectivele reuniunii, menţionăm:

- promovarea valorilor ţării: personalități din toate domeniile, tradiții, locuri;

- conștientizarea importanţei păstrării tradițiilor care ne fac unici în Europa;

- întărirea legăturilor sociale și culturale între țările participante la proiect;

- identificarea de elemente diferite și comune ale culturii și civilizației țărilor partenere în proiect;

- dezvoltarea de competențe sociale și interpersonale (lucrul în echipă, cooperarea, colaborarea);

- îmbunătăţirea  cunoștințelor de limbă engleză.

            Activităţile derulate sunt:  prezentări și discuții pe tema ”Ascultă ce se spune despre tine …. Stereotipuri”, scurte reprezentaţii teatrale pe tema toleranței și a stereotipurilor,  prezentări și discuții pe tema ”De ce sunt mândru de țara mea”,  prezentări pe tema ”Turist în ….”,  discuții, dezbateri, prelegeri pe teme ce vizează problemele actuale ale Europei.