Erasmus KA2

Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani - activităţi transnaţionale, 07-13 mai 2018

Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani - activităţi transnaţionale, 07-13 mai 2018

În cadrul proiectului From Knowledge To Competences”, nr. 2017-1-RO01-KA219-037318, derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+, acţiunea-cheie 2, parteneriate strategice, educaţie școlară, Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani a organizat, în perioada 07-13 mai 2018, la Botoșani, activităţi transnaţionale de proiect, la care au participat reprezentanţi ai organizaţiilor partenere.

În data de 10 mai 2018, în cadrul Cercului pedagogic al directorilor școlilor gimnaziale din municipiul Botoșani, s-a desfășurat activitatea „Iniţierea și implementarea de proiecte, programe educaţionale naţionale și europene”.