Definitivat

Centru de examen definitivat- 2019

Proba scrisă pentru susţinerea Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ – sesiunea 2019, va avea loc în data de 24 iulie 2019, în Centrul de examen de la Liceul cu Program Sportiv Botosani .

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Proba scrisă începe la ora 10,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.