Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

Evenimente Proform - Botosani – iulie 2018

Evenimente Proform - Botosani – iulie 2018

În perioada 24-25 iunie 2018, s-au desfășurat următoarele evenimente, în cadrul proiectului ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate:

24.07.2018, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani

A2.1. – Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare

- Competenţe cheie pentru Europa secolului  XXI;

- Coachingul - noua tehnologie de învăţare şi schimbare;

-Strategii didactice în abordarea inter, pluri şi transdisciplinară.

A3.1. - Sesiune de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental

- Rețele europene în învățământul preuniversitar;

- Coaching de echipă;

- Învăţarea centrată pe elev.

25.07.2018, Școala Gimnazială nr. 1 Albești

A3.2. - Seminar de schimb de bune practici

- Perspective transnaţionale europene  în învăţământul preșcolar botoșănean;

- Fenomenul de bullying în școală. Exemple europene de  bune practici;

- Exemple  de bune  practici pentru  dezvoltarea relaţiei  şcoală – familie – comunitate  în  scopul  asigurării  educaţiei  incluzive.

A3.4. – Seminar

- Educaţia incluzivă în context european;

- Planul de dezvoltare profesională – repere teoretice;

- Beneficiarii  parteneriatului  şcoală – familie – comunitate.

 

A3.4. – Workshop

- Pași simpli pentru a iniţia un proiect;

- Planul de dezvoltare profesională – aplicaţii practice;

- Modalităţi  concrete  de  realizare  a  parteneriatului  comunitar.