Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

Proiect „Șansa la educaţie, viitor asigurat” (SEVA)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6

Prioritatea de investiții 10i

Obiective Specifice(O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Apelul de proiecte: POCU 74/6/18/ PROGRAMUL- ȘCOALA PENTRU TOȚI

Titlul proiectului: Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA)

Cod MySMIS:  107590

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Partener 2 – Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani

 

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani va derula proiectul „Șansă la educaţie, viitor asigurat” (SEVA), nr: POCU/74/6/18/107590, Cod SMIS 2014+: 107590, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6-Educaţie și competenţe, Apelul „Școala pentru toţi”.

Parteneriatul proiectului este alcătuit din: Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ – aplicant, Asociaţia Română de Literaţie Iaşi, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani, Judeţul Neamţ-Consiliul Judeţean Neamţ, Inspectoratul Școlar Judeţean Harghita.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educaţiei, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, și dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, în 10 unităţi de învăţământ din judeţele Botoșani, Harghita și Neamţ.

Unităţile școlare asociate sunt: Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi, Liceul Tehnologic Special "Sfântul Stelian" Botoşani, Liceul Tehnologic Bucecea, Școala Gimnazială nr.1 Lunca, Şcoala Gimnazială nr. 2 Botoșani.

În calitate de partener, Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va contribui la atingerea obiectivelor specifice, dintre care menţionăm: creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar, preșcolar și școlar, reducerea părăsirii timpurii a școlii, derularea de programe „A doua șansă” și de tip „A doua șansă” pentru tineri și adulţi, creșterea implicării părinţilor copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii în procesul educaţional, dezvoltarea de parteneriate, modernizarea/amenajarea și dotarea spaţiilor din școlile ţintă pentru dezvoltarea propice a activităţilor educaţionale și creșterea frecvenţei școlare a copiilor.

La nivelul proiectului, cu sprijinul experţilor de  dezvoltare personală și consiliere școlară vor fi elaborate, implementate și monitorizate planuri de dezvoltare individuale pentru 60 de antepreșcolari, 200 de preșcolari și 540 de școlari.

Proiectul are în vedere o abordare integrată - programe pentru nivelele antepreșcolar, preșcolar, școlar, - reabilitări și dotări, cercuri școlare, activităţi inovative și incluzive, consiliere și educaţie parentală, programe de sprijin pentru accesul la educaţie, combinate cu programe de tip „A doua șansă”, programe de tip „Școala după școală/ Școala de weekend”, sesiuni de formare a cadrelor didactice, activităţi organizate cu implicarea actorilor locali și activităţi dedicate sprijinirii tranziţiei de la un ciclu educaţional la altul. Aceste acţiuni au un impact direct asupra facilitării accesului la educaţie și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii.

Dotarea școlilor din proiect cu mijloace IT (laptopuri, server, multifuncţionale, table interactive, echipamente office, camere senzoriale) va contribui la realizarea unor activităţi educative atractive și după finalizarea proiectului.