Bacalaureat

ANUNŢ PENTRU CANDIDAŢII CARE SUSŢIN EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2018

Graficul de desfăşurare a probelor de competenţelor lingvistice şi digitale

PROBA A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

24 AUGUST 2018

Începe la ora 9,00

PROBA D – evaluarea competenţelor digitale

29 AUGUST 2018

Începe la ora 13,00

PROBA C - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

PROBA ORALĂ

30 august 2018 – pentru toate limbile de circulaţie internaţională studiate pe parcursul anului şcolar

Începe la ora 9,00

PROBA SCRISĂ

31 august 2018

începerea probei de înţelegere a unui text audiat –ora 12,00

începerea probei scrise - 13,00

Obs: Toţi candidaţii vor fi prezenţi cu minimum 30 min înainte de începerea probei