Definitivat

METODOLOGIE DEFINITIVAT 2020

Vă aducem la cunoștință că legislația referitoare obținerea definitivării în învățământ, în vigoare în acest an școlar, este cea prevăzută în metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMEN nr. 5212/2.10.2018.

 

Metodologie

Anexe