Erasmus KA2

Proiect Erasmus+ pentru susţinerea inovării în educaţie

Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani va implementa, în perioada 2018-2021, proiectul «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, din cadrul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 2 – proiecte pentru susţinerea inovării, Educaţie școlară, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Beneficiarul proiectului este Universitatea Bretagne Occidentale din Rennes, Franţa, iar partenerii sunt instituţii și organizaţii educaţionale din Olanda, Ungaria, Franţa, Lituania, Spania, Italia și România.

Scopul proiectului este crearea de dispozitive incluzive de cooperare și formarea cadrelor didactice pentru a le sprijini să adopte practicile de formare cooperativă inovatoare care să permită elevilor să învețe împreună și să se pregătească pentru cooperare profesională și civică și care să conducă la creșterea incluziunii sociale și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Se dorește dezvoltarea abilităților sociale și relaționale, creșterea încrederii în sine a elevilor, dezvoltarea spiritului de solidaritate reciprocă. Elevii de astăzi trebuie educați pentru a-și găsi locul într-o lume în plină schimbare și într-o societate globalizată. În acest proiect, vor fi dezvoltate competențele transversale privind adaptarea, creativitatea, inovarea, cooperarea – necesare dezvoltării sociale și profesionale a fiecăruia.

Metodele de lucru cooperative se bazează pe mobilizarea unor calități foarte diverse care fac posibilă combaterea abandonului școlar, în special în sectorul educației și formării profesionale. Proiectul este construit în jurul experimentelor/ observațiilor realizate la nivel național și în cadrul seminarilor europene, pentru a genera resurse comune de formare, ce vor fi disponibile online pe o platformă educaţională deschisă.

Consorțiul DICO + este rezultatul parteneriatelor realizate în cadrul proiectelor europene anterioare.