Erasmus KA1

Educaţia muzicală către o nouă dimensiune – cea europeană

Educaţia muzicală către o nouă dimensiune – cea europeană

Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani a fost organizaţie de primire în cadrul proiectului Music school in a new dimension of education, 2018-1-RS01-KA101-000214, Programul Erasmus+, acţiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie școlară, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Cadre didactice de la Musical School „Stevan Hristic”, Hrusevac, Serbia, au efectuat activităţi de tip Job-shadowing, la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani, în perioada 12-16.11.2018.

Obiectivele proiectului sunt:

-dezvoltarea dimensiunii europene în școală: stabilirea de legături de cooperare internaţionale, participarea la schimburi internaţionale, promovarea mobilităţii internaţionale a cadrelor didactice;

-îmbunătăţirea managementului, conducerii și antreprenoriatului, în conformitate cu standardele europene;

-îmbunătăţirea calităţii procesului de predare și învăţare, dezvoltarea competenţelor de predare, învăţare și intra-curriculare.

Au fost organizate ateliere de lucru, asistenţe la disciplinele de specialitate și dezbateri, au fost făcute prezentări privind curriculum-ul naţional și cele două sisteme educaţionale, privind formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice care predau discipline muzicale.