Erasmus KA2

Activitate transnațională de învățare-predare-formare, "From Knowledge To Competences

Activitate transnațională de învățare-predare-formare,

Un număr de şase cadre didactice de la Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani au participat la cea de-a treia  activitate transnațională de învățare-predare-formare din cadrul parteneriatului strategic Erasmus+ From Knowledge To Competences,  nr. de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037318, de la Varșovia, în perioada 5-11 noiembrie 2018.

Delegația a reunit profesori care predau discipline din ariile curriculare Limbă și comunicare și Matematică și științe, arii curriculare vizate de proiect.

Profesorii români s-au întâlnit cu colegi din celelalte șase țări partenere: Portugalia, Turcia, Bulgaria, Italia, Estonia şi Polonia.

Activitatea transnațională a inclus participarea delegației botoșănene la un atelier de lucru despre tipuri de activităţi/metode specifice educaţiei non-formale. În cadrul acestui atelier a fost prezentată o activitate legată de tematica diversității (Stereotipuri şi prejudecăţi) și un joc de rol (Facebull), care are drept scop prevenirea violenței online. Profesorilor români li s-au alăturat cei din Turcia, Portugalia și Polonia, care, la rândul lor, vor prezenta și alte metode.

De asemenea, a fost inaugurată platforma online, creată de partenerii portughezi, care va găzdui materiale pentru portofoliile didactice pentru disciplinele matematică, limba engleză și științe - rezultate finale ale proiectului.

Un alt rezultat final al proiectului îl constituie cursul de formare destinat cadrelor didactice. A fost, deja, finalizată, partea introductivă a cursului și urmează ca, în timpul întâlnirii, să fie redactat modulul 1, referitor la metodele interactive folosite în practica pedagogică, metode care au fost analizate și aplicate în cadrul activității transnaționale organizate la Botoșani, din luna mai 2018.

            Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului. Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care vor fi utilizate informaţiile din această comunicare.

prof. Cristina AIONIŢOAEI