Apeluri naţionale

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, 2019

„Tinerii dezbat” este o olimpiadă naţională care promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală și contribuie la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică și de comunicare rațională în spaţiul public,  precum şi la formarea şi dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa socială. Practica dezbaterilor îi pregăteşte pe tineri să acţioneze coerent, să investigheze şi să analizeze probleme importante ale lumii contemporane, să fie critici şi constructivi în abordările asupra unui subiect.

Competiția este cuprinsă în Calendarul Olimpiadelor Naţionale Școlare 2019, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, poziția 57.

Regulamentul specific al olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” este disponibil pe site-ul M.E.N. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri.

Tot aici se află și Setul al II-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opţională „Dezbatere, oratorie şi retorică”, materialul-resursă util pentru pregătirea echipelor înscrise în competiție. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori şi pentru introducerea în oferta curriculară a şcolii a disciplinei opţionale „Dezbatere, oratorie şi retorică” (curriculum la decizia şcolii pentru liceu), utilizând programa şcolară aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.

Conform Regulamentului, înscrierea în competiţie a unei echipe se face prin trimiterea formularului de înscriere, completat, semnat şi ştampilat de directorul unității de învățământ, la Inspectoratul Școlar Judeţean Botoşani, în perioada 15 februarie-01 martie 2019.

Temele de dezbateri (moțiunile) pentru ediţia din acest an vor fi transmise inspectoratelor școlare până la data de 11 martie 2019. 

Etapa județeană se va desfășura în perioada 10 mai - 9 iunie 2019. În funcție de resursele umane și materiale implicate, Comisia de organizare şi desfăşurare a etapei judeţene decide asupra organizării etapei județene într-un singur centru sau în mai multe, într-o singură zi sau în mai multe. 

La etapa județeană, o unitate de învăţământ poate fi reprezentată de maxim 2 echipe, una la secţiunea „Începători” şi cealaltă la secţiunea „Avansaţi”. Unitățile de învățământ care au mai multe echipe vor organiza etapa pe școală a olimpiadei.  

Documentele specifice se afla aici.