Erasmus KA2

Reuniune transnaţională de proiect, DICO+

Reuniune transnaţională de proiect, DICO+

În perioada 17-18 ianuarie 2019, la Université de Bretagne Occidentale din Rennes, s-a desfăşurat prima reuniune transnaţională din cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice, Educaţie școlară, proiecte pentru susţinerea inovării.

Proiectul este coordonat de Université de Bretagne Occidentale din Rennes şi este implementat în parteneriat cu universităţi şi instituţii educaţionale din Olanda, Franţa, Italia, Lituania, Spania, Ungaria şi România, în perioada 2018-2021.

Scopul proiectului DICO + este formarea cadrelor didactice pentru a le ajuta să adopte practici inovatoare de predare cooperativă (ce vor fi create în cadrul proiectului), care să permită elevilor să învețe împreună și să se pregătească pentru cooperare profesională și civică și care să conducă la creșterea incluziunii sociale, reducerea părăsirii timpurii a școlii şi prevenirea abandonului şcolar.

În cadrul reuniunii transnaţionale de proiect, au fost prezentate instrumentele puse la dispoziţie de Agenţia Naţională din Franţa, cele trei produse intelectuale care vor fi create în cadrul proiectului (Platforma „DICO+” privind dispozitive cooperative la nivelul clasei, Situații de referință, Instrumente şi resurse de formare), responsabilităţile fiecărui partener, structura raportului intermediar şi a secţiunilor ce vor fi completate, organizarea celor două etape de experimentare, modalităţi de lucru, protocolul privind colectarea şi prelucrarea/analizarea informaţiilor/lecţiilor/interviurilor în format audio-vizual. A fost ales Comitetul director şi a fost stabilit calendarul viitoarelor reuniuni transnaționale.

În cadrul proiectului, se dorește dezvoltarea abilităților sociale și relaționale, creșterea încrederii în sine a elevilor, dezvoltarea spiritului de solidaritate reciprocă, a angajamentului față de sarcinile primite și a plăcerii de a învăța.

În acest context, se pune problema utilizării celor mai adecvate metode de predare-învățare care să permită elevilor să dobândească competențe pentru a lucra în echipă și pentru a coopera în diferite situaţii.