Erasmus KA2

Hypatia in Preschool

O echipă de cadre didactice de la Grădinița cu Program Prelungit ,,Șotron” Botoșani a participat, în perioada 29-31.01.2019, la prima activitate transnațională de învățare, predare și formare, desfășurată în Suedia, în cadrul proiectului ,,Hypatia in Preschool- natural science, math and technology in preschool activities”, nr. 2018-1-SE01-KA229-039175_2, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie 2, proiecte de parteneriat interşcolar.

   Partenerii proiectului sunt: Kroken Preschool-Suedia, CE Zola Vilafranca- Spania, 11thNipiagogio Chanion- Grecia, Eryaman Turkkent Ilkokulu-Turcia, Levanger Commune Asen barnehage-Norvegia și Grădinița cu Program Prelungit  ,,Șotron” Botoșani- România.

Obiectivul principal al proiectului este schimbul de bune practici la nivel european, identificarea celor mai inovatoare metode și resurse pedagogice specifice învățământului preșcolar și integrarea lor în procesul instructiv-educativ din grădinițele de copii, prin activitățile de cunoașterea mediului, matematică și tehnologie.

Activitatea cu tema ,,Activitățile outdoor și matematica”, din Suedia, a avut loc la Kroken Preschool, Harryda Municipality, unitate care este și coordonatorul proiectului. S-au desfășurat activități demonstrative, vizite de lucru, workshop-uri, experimente, prelegeri, dezbateri la grădinițele implicate în proiect, la Centrul de Resurse Tellus, în colaborare cu Universitatea din Göteborg, la AterC- Centrul Local de Reciclare pentru grădinițele din Municipiul Harryda și la Centrul de Științe Navet din Boras.

Acest proiect se desfășoară în perioada 01.09.2018-31.08.2020.