Apeluri naţionale

Sesiune de informare referitoare la Programul Europa pentru cetăţeni (2014-2020)

În conformitate cu planul propriu de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în anul 2019, Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani organizează joi, 14.02.2019, începând cu ora 10.00, o sesiune de informare referitoare la Programul Europa pentru cetăţeni (2014-2020), finanţat de Uniunea Europeană.  

Acest program, gestionat de Direcţia Generală Migraţie şi Afaceri Interne şi de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, cetăţenie bazată pe valori istorice şi pe rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Punctul Europa pentru cetăţeni (PEC) care funcţionează în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Unitatea de Management a Proiectului şi care, în contextul la care ne referim, va fi reprezentat de către doamna Gabriela Nicolau, consultant.

Evenimentul organizat în Sala „Nicolae Iorga” din Prefectura Botoşani se adresează potențialilor aplicanți din județ: autorități publice locale/regionale, federații/asociații de autorități locale, comitete de înfrățire, reţele de localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, instituții de învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații de supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de cercetare a politicilor publice europene etc. 

Sunt invitați să participe reprezentați ai acestor organizații cu atribuții în domeniul proiectelor europene / relațiilor internaționale.