Erasmus KA2

Proiect ”European Craft House"

Şcoala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani este partener în cadrul proiectului ”European Craft House”, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+, acţiunea cheie 2, domeniul educaţie şcolară – proiecte de schimb interşcolar, cu numărul de referinţă 2018-1-LV01-KA229-046984_3. Perioada de implementare a proiectului este de doi ani (decembrie 2018 –decembrie 2020), iar grantul acordat instituţiei este de 25.855,00 Euro.

Obiectivul principal al proiectului este schimbul de bune practici la nivel european vizând pregătirea pentru viaţa independentă a elevilor cu nevoi speciale şi incluziunea socială a acestora.

Elevii se vor familiariza cu diferite meşteşuguri şi tehnici artizanale specifice spaţiului cultural european şi vor învăţa să-şi valorifice produsele artizanale create. Profesorii implicaţi în proiect vor experimenta noi abordări în procesul de predare-învăţare privind elevii cu nevoi speciale, vor crea/utiliza materiale didactice noi, vor dobândi informaţii referitoare la modul cum elevii pot fi ajutaţi să intre pe piaţa muncii.

În perioada 28-31 ianuarie 2019 s-a desfăşurat prima reuniune transnaţională de proiect la instituţia coordonatoare din Letonia, Berzupes speciala internatpamatskola, la care au participat cadre didactice de la instituţiile partenere: Ängelholms kommun, Suedia, Staatlich regionales Förderzentrum Schmölln, Germania şi Şcoala Profesională Specială „Sfântul Stelian” Botoşani, România.

Scopul întâlnirii a vizat stabilirea calendarului pentru activităţile de formare pe termen scurt a personalului didactic şi pentru schimburile de experienţă pe termen scurt ale grupurilor de elevi, precizarea responsabilităţilor fiecărui partener implicat, clarificarea modalităţii de lucru pe durata parteneriatului. Participanţii la reuniune s-au familiarizat cu elemente ale specificului cultural şi ale sistemului educaţional leton, au vizitat un atelier meşteşugăresc care permite elevilor cu dizabilităţi integrarea în comunitate şi au participat la un atelier de confecţionare a lumânărilor decorative.

Următoarea activitate transnaţională va fi de formare pe termen scurt a personalului didactic şi se va desfăşura în perioada 11-15 martie 2019 la instituţia suedeză. Câte trei cadre didactice din fiecare ţară parteneră vor participa la un curs vizând integrarea pe piaţa muncii şi în comunitate a elevilor cu nevoi speciale.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.