Erasmus KA2

Proiect "Learning Differently"

În perioada 04-08.03.2019, Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani găzduiește cea de-a doua activitate din cadrul proiectului Erasmus+, intitulat „Learning Differently”, nr. 2018-1-LT01-KA229-047007_2, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, coordonat de Gedminu progimnazija, Klaipeda, din Lituania, având ca parteneri școli din Bulgaria, Polonia, România și Croația.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea competențelor de înțelegere a unui text scris, literar sau științific, și a exprimării în scris.

Activitatea transnaţională din perioada 04-08 martie 2019, este o activitate de predare-învățare cu schimb de elevi de scurtă durată. Sunt prevăzute asistenţe la ore (limbi moderne, STEM), ateliere de scriere creativă, ateliere de lucru transculturale, ateliere lingvistice sau ateliere de teatru şi de artă – crearea măştilor pentru povestiri, atelier de jurnalism, concursuri.

Sunt prevăzute rezultate precum: spații online educaționale, metode kinestetice de predare, newletters, twinspace, ghid metodologic, almanah pentru elevi. Participanţii îşi vor îmbunătăți competențele lingvistice și de utilizare a noilor tehnologii, de exprimare în limba maternă și în limbile engleză şi franceză, vor dobândi competențe de bază în limbile partenerilor, vor face schimb de metode și practici inovatoare de predare-învăţare.