Erasmus KA2

RAINBOW - Right Attitude IN Building Our World

          "RAINBOW - Right Attitude IN Building Our World", nr. 2017-1-RO01-KA219-037417, este un proiect derulat de Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” din Botoşani, finanțat de Comisia Europeană  prin programul Erasmus, Acțiunea cheie 2, Parteneriate strategice, Educaţie şcolară, proiecte pentru susținerea de bune practici, în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019.

         Partenerii implicaţi sunt instituţii şcolare ce provin din 5 ţări europene: Bulgaria, Macedonia, Lituania, Spania, Italia, România şi Turcia, coordonator fiind Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” din Botoşani.

A treia activitate transnaţională de învăţare/predare/formare a avut loc la Vilnius, Lituania, în perioada 10-17 martie 2019, la Vilnius Santariskes Consulting Teaching Center, din Vilnius, Lituania.

Obiectivele activităţii transnaţionale de învăţare au fost:

- finalizarea temelor „Focul" și „Aerul” – ateliere de lucru şi prezentări;

- proiectarea temelor „Focul" și „Aerul” pe cluburi: literatură, traducere și creație literă, matematică și științe, creație artistică, tradiții, turism, istorie – geografie, fotografie și film.

-schimburi de experienţă şi bune practici pe tematicile proiectului, pe management, incluziune socială;

-schimburi culturale, înţelegerea istoriei locale;

-întâlnire cu autorităţi locale responsabile în educaţie.

            Au fost pregătite următoarele activităţi: „Experimente cu foc”, „Experimente cu aer” „Incluziunea socială în viața mea”. Aceste activiăți au fost prezentate de către elevii: Teodora Palade, Adelina –Maria Buliga, Alexandru Gheorghiță. 

Cadrele didactice participante la reuniune: Cătălina Melniciuc (prof. de limba engleză), Dana Simion (prof. învățământ primar), Vatavu Roxana (Director adjunct), Olivia Gornea (prof. chimie) şi Vatavu Adriana (persoană de contact proiect RAINBOW), au participat la sesiuni de formare care vizează activități nonformale. Doamna Dana Simion a coordonat activitățile de învățare ale profesorilor, având ca temă „Proiectarea activităților nonformale” și „Metoda FRISCO”.

În cadrul activităţii transnaţionale din Lituania s-a desfășurat, pe data de 15 martie 2019, Conferința cu titlul “Nonformal Teaching Methods”, la care au participat cu lucrări din activitatea didactică un număr de 21 de profesori de la școlile partenere:

1.IES Bezmiliana, din Malaga, Spania;

2. Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi”, Cittanova, Calabria, Italia;

3. Vilnius Santariskes Consulting Teaching Center, Vilnius, Lituania;

4. SOU Dobri Daskalov, Kavadarci, Macedonia;

5. Kahramanmaras Sosyal Bilimler lisesi, Onikisubat, Turcia;

6. High School Of Economics And Finance "Vasil Levski", Dobrich, Bulgaria;

 

7. Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, România.