Alte proiecte

Made for Europe, etapa judeteana, 2019

Made for Europe, etapa judeteana, 2019

În data de 22 martie 2019, s-a desfășurat etapa judeţeană a Concursului „Made for Europe”, la Casa Corpului Didactic Botoșani.

Concursul naţional „Made for Europe”, aflat la ediţia a XIII-a, este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în anul școlar 2018-2019 și este organizat în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale.

Unitățile de învățământ care au desfășurat proiecte Erasmus+ sau eTwinning și au realizat produse finale/intelectuale au avut posibilitatea valorizării și promovării acestora în cadrul concursului "Made for Europe". 

La ediția din acest an, la nivelul județului Botoşani, au fost înscrise în concurs 16 produse finale la secţiunea Proiecte Erasmus+ și la secţiunea Alte proiecte/ programe: site, blog, TwinSpace, pachet de instruire – ghiduri pentru profesori şi elevi, materiale video, ghid turistic, broşură, joc-concurs etc. A fost organizată o expoziţie cu produsele finale înscrise în concurs. 

Concursul naţional „Made for Europe” vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate prin programe europene, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie.

Competiţia este cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2018-2019, Anexa 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, la poziţia 59.

Etapa naţională se va desfăşura la Cluj-Napoca, în perioada 18 - 21 aprilie 2019.