Erasmus KA2

Erasmus+ „From Knowlwedge to Competences”

Activitate transnațíonală de învățare-formare destinată elevilor din cadrul proiectului

 „From Knowlwedge to Competences”, nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037318

 

În perioada 25-31 martie 2019, Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani a participat la cea de-a doua activitate transnațíonală de învățare-formare destinată elevilor, din cadrul proiectului Erasmus+ „From Knowlwedge to Competences”, desfășurată în localitatea Flumeri, din Italia.

Școala gazdă a fost ISTITUTO COMPRENSIVO “BENEDETTO CROCE” din Flumeri, de la Şcoala Gimnazială Nr. 11 Botoşani  participând patru elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, însoțiți de un cadru didactic. În cadrul unor laboratoare de fizică și chimie, elevii au prezentat un material despre cupru și aliajele cuprului și au efectuat experimente referitoare la extracția și oxidarea cuprului și extracția argintului dintr-o soluție de nitrat de argint.

             De asemenea, au participat și la un atelier de lucru care a vizat scrierea povestirii în lanț, intitulată „Micul cercetător” unde, împreună cu colegi din Bulgaria, Estonia, Polonia, Portugalia, Turcia și Italia, au revăzut capitolele realizate după prima activitate transnațională de la Izmir, martie 2018.   În cadrul aceluiași atelier s-au realizat părțile 5, 6 și 7 ale povestirii.

S-au purtat discuții privitoare la realizarea și a altor produse finale ale proiectului și anume: cursul de formare destinat profesorilor, completarea platformei on-line cu materiale  didactice pentru disciplinele limba engleză, matematică și științe și culegerea de probleme de matematică și fizică, realizată de către elevi.

            În luna mai a.c. va avea loc ultima reuniune transnațională la Polva, în Estonia, la care vor participa echipele de gestiune din cele 6 țări partenere.

 

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului. Agenţia Naţională sau Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru conţinutul sau modul în care va fi utilizat acest  material.