Anunţuri Limbi moderne

Admitere bilingv 2019

 Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se vor desfăşura joi, 16 mai 2019, după următoarea planificare*:

 

Limba engleză – proba scrisă:

Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani, ora 9.00;
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, ora 9.00.


Limba franceză – proba scrisă:

Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani, ora 10.30.


*Planificarea pentru proba orală va fi afișată în centrele de examen mai sus-menționate. 
 
Desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și a rezultatelor obținute la olimpiadele naționale (limba engleză, limba franceză) cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se vor realiza în conformitate cu Procedura operațională 90 transmisă în unitățile de învățământ.

 Documente utile:

P.O. 90

Lista examenelor cu recunoaștere internațională cf. OMEN 3687/2019

Modele de subiecte: limba englezălimba franceză