Alte proiecte

Eurodesk – oportunități pentru tineri

Eurodesk este una dintre cele mai cuprinzătoare şi mai accesibile surse de informaţii gratuite pentru tineri cu privire la oportunităţile internaţionale de mobilitate.

Eurodesk România este membru al reţelei europene Eurodesk din 1999. Reţeaua europeană este formată în prezent din 35 de centre naţionale Eurodesk care sprijină multiplicatorii în activitatea lor pentru a duce mai departe misiunea Eurodesk, şi anume aceea de a “sensibiliza şi a creşte gradul de conştientizare a tinerilor cu privire la oportunităţile de mobilitate şi de a-i încuraja să devină cetăţeni activi”.

Reţeaua Eurodesk este recunoscută ca structură-suport pentru programul Erasmus+ (2014-2020), programul european pentru educaţie, formare, tineret şi sport şi are o strânsă colaborare cu Agenţiile Naţionale Erasmus+ din toată Europa. În România, Eurodesk funcţionează în cadrul ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi formării Profesionale) – Agenţia Naţională Erasmus+ din România.

Începând din 2016, Eurodesk România a lansat proiectul de constituire a rețelei naționale de multiplicatori Eurodesk, care să promoveze la nivel local/județean serviciile oferite de Eurodesk, iar in acest moment Respectarea Principiilor Eurodesk. 

https://www.eurodesk.ro/