Erasmus KA2

Vivez votre vie!

Vivez votre vie!

Activitate transnațională de învățare/predare/formare, la Colegiul Național „Grigore Ghica” din Dorohoi, în perioada 20-24 mai 2019, în cadrul proiectului ERASMUS+ „Vivez votre vie”, nr. 2018-1-PL01-KA229-050946_3, cu participanți din Polonia, Grecia, Italia şi România.

Obiectivul proiectului este combaterea dependenței de IT în rândul adolescenților prin implicarea acestora în activități nonformale ce reprezintă alternative la mediul virtual.