Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A3.4. Seminar - PROFORM - 12.06.2019

A3.4. Seminar - PROFORM - 12.06.2019

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte 5, Obiectiv Specific 6.6

Apel Profesori motivați în școli defavorizate

Titlu proiect: ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă

Cod SMIS proiect: 108182

Beneficiar: Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educație, Știință și Cultură”

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Botoşani

12.06.2019

Şcoala Gimnazială nr. 1 Mileanca

Judeţul Botoșani

A3.4. – Seminar/Sesiunea de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului

- Europa pentru cetățeni (I);

- Învăţământul obligatoriu şi societatea cunoaşterii;

- Atragerea și menținerea în școlile țintă a resurselor umane calificate/ competente/ motivate, capabile să furnizeze o educație incluzivă de calitate.