Apeluri naţionale

Evoluții inițiativelor dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul educației

Cele mai recente inițiative dezvoltate de Consiliul Europei, în domeniul educaţiei:

1.Portalul educațional pentru învăţare online şi lansarea primului master class

 • În contextul aniversării a 70 de ani de existență, Consiliul Europei a lansat un portal pentru învaţare online dedicat educaţiei - Education Portai for Online Learning / Portail Éducation pour l`Apprentissage en Ligne.

o    Portalul cuprinde un catalog al resurselor Consiliului Europei dedicate cadrelor didactice, alături de cursuri de învăţare autonomă şi cursuri online interactive (master classes). Toate resursele sunt disponibile gratuit.

o    Portalul poate fi accesat la adresa: https://www.coe.int/en/web/learning-resources/home.

 • Primul curs online interactiv - Old and new media and infox (fake news) va fi organizat în perioada 16 septembrie - 18 octombrie 2019 şi este dedicat cadrelor didactice, formatorilor, directorilor de şcoli şi profesioniştilor din domeniul educaţiei.

2. Educaţie pentru cetăţenie digitală

 • Pentru veni în sprijinul cadrelor didactice, părinţilor, factorilor de decizie şi altor actori din domeniul educației, Consiliul Europei a lansat Ghidul pentru educaţie pentru cetăţenie digitală (Digital citizenship education handbook), disponibil în limba engleză şi care poate fi descărcat, gratuit, de la adresa https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/-/being-child-in-the-age-of-technology-difgital-cititzenship-education-handbook.
  • Ghidul oferă descrieri detaliate ale multiplelor dimensiuni care alcătuiesc cele zece domenii digitale şi include fişe pentru fiecare dintre acestea, exemple de bună practică, idei de activitaţi de aplicat la clasă, precum şi trimiteri la alte resurse disponibile online.

Documentul poate fi folosit împreună cu Ghidul privind abilitățile de utilizare a Internetului (Internet  literacy  handbook https://www.coe.int/en/web/children/internet-literacy-handbook).

3. Campania Consiliului Europei "Free to speak - safe to learn" Democratic schools for all

 • Prin această campanie şcolile au oportunitatea de a-şi etala bunele practici implementate în vederea promovării valorilor şi principiilor democratice, de a se informa cu privire la multitudinea de resurse dezvoltate de Consiliul Europei, care pot fi valorificate la clasă, şi pot stabili contacte directe cu alte şcoli din Europa. Site-ul dedicat campaniei este disponibil la adresa :

 https://www.coe.int/fr/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/home.

 • Şcolile care doresc să comunice proiectele şi iniţiativele dezvoltate, care abordează una
  dintre cele şase teme ale Campaniei, sunt invitate să viziteze secțiunea Get involved a paginii web a Campaniei. Proiectele transmise vor fi publicate pe pagini individuale, iar şcolile contribuitoare vor deveni membre ale Rețelei Şcolilor Democratice (Democratic Schools Network).

4. Campania Dosta!

 • Campania Dosta! a fost lansată în 2006 în Balcanii de Vest, ca parte a unui program comun al
  Consiliului Europei şi Comisiei Europene. Începând cu 2008, campania a fost deschisă tuturor
  statelor membre ale Consiliului Europei.

Campania urmăreşte următoarele obiective:

- lupta împotriva stereotipurilor şi prejudecăților negative împotriva romilor;

- combaterea anti-ţiganismului în cadrul politicilor şi acțiunilor împotriva rasismului şi discriminării;

- sensibilizarea asupra culturii, limbii şi istoriei rome.

 • Materiale pentru implementarea campaniei au fost dezvoltate şi în limba română, precum broşuri şi instrumente specifice, care sunt disponibile la adresa https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers/dosta-in-romania.
 • În acest context, Consiliul Europei a lansat, în aprilie 2019, două noi videoclipuri, realizate de copii, în scopul cambaterii discriminării şi prejudecăților faţă de copiii romi. Videoclipurile sunt disponibile în limba engleză, la adresele: https://youtu.be/Svhic8JuMPw şi, respectiv, https://youtu.be/l-IJuh2GCBk, urmând a fi traduse în mai multe limbi.

Informații similare pot fi accesate pe site-ul: https://www.edu.ro/portalul-educa%C8%9Bie-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9Bare-online-creat-de-consiliul-europei-%C8%99i-lansarea-%C3%AEnscrierilor-pentru.