Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

Situaţia centralizată cu locurile libere la clasa a IX-a învățământ liceal, anul şcolar 2019-2020, după etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale

Locuri libere pentru etapa a doua de admitere 2019