Erasmus KA2

Dispozitive incluzive de cooperare DICO+

Dispozitive incluzive de cooperare DICO+

Lietuvos Edukologijos Universitetas din Vilnius, Lituania, a organizat o reuniune transnaţională şi un seminar european (o activitate de predare/învățare/formare), în perioada 3-7 iunie 2019, în cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice, Educaţie școlară, proiecte pentru susţinerea inovării.

Proiectul este coordonat de Université de Bretagne Occidentale din Rennes şi este implementat în parteneriat cu universităţi şi instituţii educaţionale din Olanda, Franţa, Italia, Lituania, Spania, Ungaria şi România, în perioada 2018-2021, cu scopul de a crea dispozitive incluzive de cooperare și de a forma cadre didactice din învățământul primar şi gimnazial privind metodele de învățare prin cooperare, care să conducă la creșterea incluziunii sociale și la reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, Parteneriate strategice, Educație şcolară. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.