Erasmus KA2

A doua reuniune transnaţională de proiect, DICO+

A doua reuniune transnaţională de proiect, DICO+

 

În perioada 3-4 iunie 2019, la Lietuvos Edukologijos Universitetas din Vilnius, Lituania, s-a desfăşurat a doua reuniune transnaţională din cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice, Educaţie școlară, proiecte pentru susţinerea inovării.

În cadrul reuniunii transnaţionale de proiect, au fost prezentate rezumatul primei etape a experimentelor, îndrumări privind organizarea celei de-a doua etape a experimentelor (discipline, orientări), prelucrarea chestionarelor, organizarea rezultatelor IO2, schimburi de informații privind IO1 şi IO3, structura raportului intermediar, informații privind organizarea seminarului european, responsabilităţile fiecărui partener, modalităţi de lucru, protocolul privind colectarea şi prelucrarea/analizarea informaţiilor/lecţiilor/interviurilor în format audio-vizual. A fost stabilit calendarul viitoarei reuniuni transnaționale.

Proiectul este coordonat de Université de Bretagne Occidentale din Rennes şi este implementat în parteneriat cu universităţi şi instituţii educaţionale din Olanda, Franţa, Italia, Lituania, Spania, Ungaria şi România, în perioada 2018-2021.

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, Parteneriate strategice, Educație şcolară. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.