Erasmus KA2

Seminar european DICO+

Seminar european DICO+

În perioada 5-7 iunie 2019, la Lietuvos Edukologijos Universitetas din Vilnius, Lituania, s-a desfăşurat un seminar european / o activitate transnaţională de predare/învățare/formare, în cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» (Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, parteneriate strategice, Educaţie școlară, proiecte pentru susţinerea inovării.

În cadrul seminarului, au fost prezentate: realizările primei etape a experimentelor, rezultatele produselor intelectuale - IO2, prezentarea şi analizarea informaţiilor/ lecţiilor/ interviurilor în format audio-vizual. Activitățile s-au desfăşurat pe ateliere, avându-se în vedere ariile /disciplinele de studiu (limbă maternă, limbi moderne, matematică, ştiințe) şi limbile de comunicare (engleză şi franceză). S-au desfăşurat activități interactive şi asistențe la lecții, precum şi discuții cu cadrele didactice privind metoda de învățare prin cooperare, la Şcoala Primară Medeina din Vilnius. O abordare mai complexă a metodei prin cooperare a avut loc în cadrul Conferinței organizate la Universitatea din Vilnius: cooperarea, colaborarea, aspectele pozitive negative – consecințele competiției.

Metodele de lucru prin cooperare se bazează pe mobilizarea unor calități foarte diverse care fac posibilă combaterea abandonului școlar, în special în sectorul educației și formării profesionale. Proiectul este construit în jurul experimentelor/ observațiilor realizate la nivel național și în cadrul seminariilor europene, pentru a genera resurse comune de formare, ce vor fi disponibile online pe o platformă educaţională deschisă.

Scopul proiectului este crearea de dispozitive incluzive de cooperare și formarea cadrelor didactice pentru a le sprijini să adopte practicile de formare cooperativă inovatoare care să permită elevilor să învețe împreună și să se pregătească pentru cooperare profesională și civică și care să conducă la creșterea incluziunii sociale și la reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Proiectul este coordonat de Université de Bretagne Occidentale din Rennes, Franța, şi este implementat în parteneriat cu universităţi şi instituţii educaţionale din Olanda, Franţa, Italia, Lituania, Spania, Ungaria şi România, în perioada 2018-2021.

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, Parteneriate strategice, Educație şcolară. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.