Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA SELECȚIA PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, JUDEȚUL BOTOȘANI, AN ȘCOLAR 2019-2020

Document atasat: