Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

PROGRAMAREA PENTRU INTERVIU A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA SELECȚIA PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, JUDEȚUL BOTOȘANI, ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Document atasat: