Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Home

REZULTATELE OBȚINUTE DE CANDIDAȚI LA SELECȚIA PENTRU OCUPAREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A FUNCȚIILOR VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, JUDEȚUL BOTOȘANI, AN

Document atasat: