Apeluri naţionale

Înscrieri la programe educaționale gratuite pentru profesori şi elevi 2019-2020

Anunțăm deschiderea sesiunii de înscrieri la programele internaționale Junior Achievement, pentru anul școlar 2019-2020, formele de implementare Curriculum la Decizia Școlii/ CDȘ/ Opțional, Extracurricular/ Cerc, Auxiliar, Consiliere/Dirigenție, Școală după școală, Școala Altfel.

JA România pune, în mod gratuit, la dispoziția instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor programe internaționale de tip „learning by doing”, adaptate sistemului educațional românesc, în baza parteneriatului cu Ministerul Educației Naționale, conform protocolului nr. 10184/ 14.05.2003. Kiturile JA (manuale elevi, ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități) au acordul MEN (nr. 3637/11.10.2017) în vederea utilizării la clasă.

Oferta educațională Junior Achievement poate fi consultată la https://www.jar.ro/brosura.

Pentru mai multe informații despre programele și proiectele JA, invităm directorii instituțiilor de învățământ și cadrele didactice să participe la sesiunile informative online – detalii la https://jar.ro/webinar.

După parcurgerea pașilor de înscriere, profesorii vor beneficia, GRATUIT, de materiale educaționale şi suport pentru derularea programelor/modulelor Junior Achievement la clasele      0-XII:

·  programe și planificări ale modulelor;

·  kit de materiale tipărite pentru CDȘ/CDL și format electronic pentru celelalte forme de implementare, pre- și post-teste;

·  instrumente de evaluare online;

·  participare la proiecte și competiții naționale și internaționale;

·  training de specialitate și consultanță;

·  certificat de recunoaștere a implementării programului JA și certificate de participare pentru elevi.

Pentru înscriere, cadrele didactice interesate trebuie să parcurgă, online, până pe 20 septembrie, pașii următori:

1.Autentificarea în contul de profesor sau, în cazul în care acesta nu există, crearea unui cont pe site-ul https://www.jaromania.org/hub/;

2. Efectuarea înscrierii online la programe – generarea acordului de implementare, completând informațiile despre școală, clase, număr elevi, programe alese, formă implementare (conform indicațiilor din contul profesorului);

3. Încărcarea acordului de implementare (copie scanată, format PDF) în contul de profesor, semnat de către cadrul didactic și cu avizul directorului școlii – semnătură și ștampilă.

Pe parcursul unui an școlar, în cadrul aceleiași instituții școlare, un cadru didactic poate implementa maximum 2 programe JA și un proiect în săptămâna Școala Altfel, indiferent de forma de implementare și clasele alese.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați la inscrieri@jaromania.org sau 021 312 31 94.