Erasmus KA2

Erasmus+ „European Craft House”

În perioada 16-20 septembrie 2019, patru elevi şi patru profesori ai Şcolii Profesionale Speciale „Sf. Stelian” Botoşani au participat la a treia întâlnire transnaţională în cadrul proiectului Erasmus+ „European Craft House”, acţiunea cheie 2, domeniul Educaţie şcolară – proiecte de schimb interşcolar (2018-2020).

Proiectul este coordonat de Berzupes speciala internatpamatskola din Letonia, iar la mobilitate au participat elevi şi cadre didactice din fiecare instituţie parteneră (Letonia, România, Germania şi Suedia). Schimbul de experienţă care a implicat grupuri de elevi s-a desfăşurat la Rönnegymnasiet (Upper Secondary School Programme for Students with Special Needs) în Ängelholm, Suedia şi a avut ca temă Students with Special Needs Education, Integration into the Community and the Labor Market in Sweeden.

În cadrul activităţilor desfăşurate (atelier de ceramică, atelier de confecţionare a unor obiecte artizanale cu specific naţional suedez) elevii au dobândit abilităţi practice care să-i pregătească pentru o viaţă independentă şi să le faciliteze incluziunea socială. Produsele create de către elevii şcolilor partenere în proiect au fost valorificate în cadrul expoziţiei cu vânzare. Elevii şi-au prezentat produsele obţinute şi au dobândit abilități de vânzare, au manifestat o atitudine pozitivă față de ei înşişi și faţă de ceilalţi. Activităţile derulate în cadrul proiectului au drept scop creşterea stimei de sine a elevilor, recunoaşterea faptului că sunt parte a societăţii, iar societatea are nevoie de ei.

Proiectul “European Craft House” este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea cheie 2, domeniul educaţie şcolară – proiecte de schimb interşcolar. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

Document atasat: