Erasmus KA1

Anunţ prelungire termen limita depunere candidaturi-proiect „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468

Anunţ

privind selecţia participanţilor din cadrul proiectului  „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”  (European educational models for fostering school progress),

Acronim: Education&Progres, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468

Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, beneficiarul /coordonatorul de consorţiu din cadrul proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”  (European educational models for fostering school progress), Acronim: Education&Progres, Programul Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, anunţă faptul că termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură se prelungeşte până în data de 17.01.2020.

Membrii echipelor suport vor informa cadrele didactice din şcolile din consorţiu, privind anunţul de prelungire a termenului limită de depunere a candidaturilor.

Dosarele de candidatură se depun la secretariatele unităților de învățământ din consorțiu, până la data de 17.01.2020, ora 10.00, se înregistrează şi vor fi aduse de către un delegat la Secretariatul I.Ş.J. Botoşani, în data de 17.01.2020, până în ora 13.00.

Rezultatele selecţiei dosarelor de candidatură vor fi comunicate în data de 20.01.2020.

Contestaţiile se vor depune în data de 21.01.2020, între orele 08.00-12.00, la Secretariatul I.Ş.J. Botoşani.

Rezultatele la contestaţii vor fi comunicate în data de 21.01.2020.

Interviul va avea loc în data de 23.01.2020, începând cu ora 10.00, la sediul I.Ş.J. Botoşani.

Proba de interviu nu poate fi contestată.

Rezultatele finale vor fi afişate până în data de 27.01.2020.

Rezultatele se publică la sediul proiectului/pe pagina web a I.Ş.J. Botoşani: http://www.isjbotosani.ro/categorie/Erasmus+KA1, pe paginile web ale unităților școlare membre ale consorțiului (după caz), se afișează la avizierele unităților școlare.

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1, Educaţie şcolară.

Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.