Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A3.4.-seminar-23 ianuarie 2020 - PROFORM

A3.4.-seminar-23 ianuarie 2020 - PROFORM

Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte 5, Obiectiv Specific 6.6

Apel Profesori motivați în școli defavorizate

Titlu proiect: ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă

Cod SMIS proiect: 108182

Beneficiar: Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educație, Știință și Cultură”

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Botoşani

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani în calitate de partener în cadrul proiectului ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate, a organizat, în data de 23.01.2020, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, judeţul Botoșani, o serie de evenimente, în cadrul activităţii A3. Schimb de experiență și rețele de sprijin profesional, respectiv A3.4 Centre de sprijn pentru dezvoltare profesională.

În cadrul Seminarului, au fost abordate următoarele teme:

A3.4. – Seminar/Sesiunea de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului

- Proiecte de mobilitate, Erasmus+ (I);

- Conturarea nivelului optim în motivarea activității școlare;

- Învăţarea  colaborativă şi utilizarea  metodelor  interactive.

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Durata proiectului este de 27 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare din data de 23.04.2018.