Apeluri naţionale

Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat", ediţia 2020

Olimpiada naţională de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat", ediţia 2020

- documente specifice;

-formular de inscriere.

 

„Tinerii dezbat" este o olimpiadă naţională care promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală şi contribuie la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică şi de comunicare raţională în spaţiul public, precum şi la formarea şi dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa socială.

Competiţia este cuprinsă la poziţia 61, în Calendarul Olimpiadelor Naţionale Şcolare care se vor desfăşura în anul şcolar 2019-2020 (Anexa 2), aprobat cu nr. 41848/10.12.2019 şi în Lista olimpiadelor şcolare din anul şcolar 2019-2020, Anexa nr. 2 la OMEN nr. 5092/30.08.2019, poziţia 61, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul specific al Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat" este disponibil pe site-ul M.E.C. la adresa https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri. Tot aici se află şi Setul al ll-lea din Ghidul profesorului pentru disciplina opţională Dezbatere, oratorie şi retorică", materialul-resursă util pentru pregătirea echipelor înscrise în competiţie. Acest Ghid poate fi utilizat de profesori şi pentru introducerea în oferta curriculară a şcolii a disciplinei opţionale Dezbatere, oratorie şi retorică" (curriculum la decizia şcolii pentru liceu), utilizând programa şcolară aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4074 din 21.04.2011.

Conform Regulamentului, înscrierea în competiţie a unei echipe se face prin trimiterea, la Inspectoratul Şcolar Judeţaen Botoşani, a formularului de înscriere, completat, semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ, până la data de 6 martie 2020. În formularele-tip nu se solicită componenţa nominală a echipelor înscrise în competiţie. Componenţa nominală a echipelor va fi comunicată I.Ş.J. Botoşani cu 2 săptămâni înaintea desfăşurării etapei judeţene. Până atunci, fiecare profesor coordonator va pregăti pentru această olimpiadă un grup mai mare de elevi, din care vor fi selectaţi cei 3 membri ai echipei care va reprezenta unitatea de învăţământ la etapa judeţeană a competiţiei.

În judeţul Botoşani,  etapa judeţeană va avea loc în zilele de 9-10 mai 2020, la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani. 

La etapa judeţeană, o unitate de învăţământ poate fi reprezentată de maxim 2 echipe, una la secţiunea „începători" şi cealaltă la secţiunea „Avansaţi". Unităţile de învăţământ care au mai multe echipe vor organiza etapa pe şcoală a olimpiadei.