Erasmus KA2

Proiect CONNECTING PEOPLE

Proiect CONNECTING PEOPLE

În perioada 16-22 februarie 2020, la Școala Gimnazială  „Ștefan cel Mare“  din Dorohoi, se desfăşoară o Activitate transnaţională de învăţare/predare/formare, în cadrul proiectului CONNECTING PEOPLE, nr. 2019-1-TR01-KA229-074358_3, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului Erasmus+, acţiunea cheie 2, Educaţie școlară – proiecte de schimb interşcolar.

La activitatea transnaţională participă elevi şi cadre didactice din ţările partenere în cadrul proiectului, din Turcia (coordonator), Bulgaria, Grecia, Letonia şi România.

În data de 17.02.2020, la Sala Teatrului din Dorohoi, a avut loc o Conferinţă internaţională. Elevi din cele cinci ţări participante la proiect, au prezentat scurte piese de teatru mut, având ca temă principală comunicarea verbală sau non-verbală, în diferite medii şi contexte socio-culturale.

Dintre rezultatele prevăzute, menţionăm: un spectacol de teatru, o piesă muzicală, o expoziţie „Creează și comunică", 5 povestiri digitale „Contribuția țării mele la patrimoniul cultural european ", un Ghid de călătorie, ateliere de lucru, pagini web ale proiectului, prezentări, un DVD cu activitățile proiectului.