Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

Mobilităţi

MODIFICARE CALENDAR PENTRU ETAPELE DE MOBILITATE A CADRELOR DIDACTICE

Ca urmare a adresei nr. 8699/12.03.2020, primită de la Ministerul Educației și Cercetării, după reluarea cursurilor, va fi transmis noul calendar al mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021.