Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A.3.2.- activitati online - martie 2020 - PROFORM

În cadrul Seminarului de schimb de bune practici, A3.2 Identificare, dezvoltare şi schimb de bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie, pentru dezvoltare profesională şi pentru facilitarea dialogului şcoală – familie – comunitate, proiectul ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate, sunt abordate următoarele teme, in format online, în luna martie 2020:

- Ghid de bune practici în proiectele eTwinning;

- Formarea deprinderilor de igienă personală  la  copii;

 

- Învăţarea  în  grup şi învăţarea  individuală.

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Durata proiectului este de 27 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare din data de 23.04.2018.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de  6.646.102,56 lei, din care, pentru I.Ș.J. Botoșani, valoarea contractului de finanţare este de 1.175.637,34 lei, conform Actului adițional nr. 1.