Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A3.1.- Sesiune de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental - online-aprilie 2020-PROFORM

A3.1.- Sesiune de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental - online-aprilie 2020-PROFORM

Beneficiar: Asociația „Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educație, Știință și Cultură”

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoşani/ Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu

Proiect: Cod SMIS: 108182 – ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă

 

În cadrul Sesiunii de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental, A3.1. Mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personală și profesională a resurselor umane din școlile țintă, care se desfăşoară online, în perioada 22-30.04.2020, în cadrul proiectului ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate, sunt abordate următoarele teme:

- Recomandări ale UNESCO pentru planificarea soluțiilor de învățare la distanță;

- Educaţia dincolo de şcoală/ Outdoor education;

- Metode de evaluare şcolară.

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.