Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

1.Arte

Educatie muzicala - clasa a X-a - Proiect didactic

Dezvoltarea creativității prin audiția muzicală a operelor lui Anton Zeman, utilizând aplicațiile Zoom, Youtube și Google Formulars.

Document atasat: