Erasmus KA1

Un nou pas spre învățământ de calitate prin Programul Erasmus+

Un nou pas spre învățământ de calitate prin Programul Erasmus+

 

Liceul “Regina Maria” Dorohoi implementează în perioada 01.06.2019 - 31.05.2021 proiectul “Accesibilitate și incluziune socială prin exploatarea resurselor IT în demersul didactic”, pe surt  IT4INCLUSION, în cadrul Programului Erasmus+.

Pentru că suntem convinși că o educație de calitate pentru elevii noștri înseamnă și formarea permanentă a cadrelor didactice, proiectul propune dezvoltarea competențelor de utilizare a resurselor IT unui număr de 10 cadre didactice ce predau discipline din Ariile Curriculare “Limbă și comunicare” și „Om și societate”. Proiectul urmărește asigurarea incluziunii sociale a elevilor de la Filiera teoretică și reducerea nivelului de analfabetism funcțional.

Diversificarea strategiilor de predare în abordarea elementelor de cultură, civilizație, actualitate națională și europeană are drept scop incluziunea socială a absolvenților, prin utilizarea mijloacelor moderne de învățare.

În același timp, Liceul “Regina Maria” își va diversifica oferta educațională cu 10 discipline opționale noi, pentru Filiera Teoretică, elaborate exclusive în format digital/pe platforme de învățare accesibile elevilor de liceu, începând cu anul 2021-2022.  

Formarea cadrelor didactice presupune participarea la un curs european cu tema "ICT as a tool for intercultural and media education", susținut de Centrul de Resurse Educative și Formare Sesimbra, Portugalia. Activitatea de formare urmărește inițierea cadrelor didactice în utilizarea eficientă a platformei de învățare MOODLE, a Vlog-ului și a Podcast-ului, “must have”-uri ale profesorului modern, introducerea în utilizarea tablei interactive și a instrumentelor adiacente, crearea și exploatarea unui “Cloud” la orele de discipline teoretice, umaniste, realizarea unei cărți digitale și exploatarea ei în orele de cultură și civilizație, în predarea elementelor interculturale. De asemenea, profesorii vor participa la work-shop-uri pe teme precum „Strategiile active de învățare prin utilizarea resurselor digitale”, „Dimensiunile culturale ale globalizării – abordarea problematicii prin utilizarea resurselor IT”, „Profesori inovatori – elevi motivați” și “Rezolvarea colaborativă a problemelor”.

(comunicat de presă – Liceul “Regina Maria”)

 

Disclaimer: Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.