Leonardo da Vinci

Proiect LLP-LdV-2009-RO-045

Proiect LLP-LdV-2009-RO-045

Proiectul « Temele pentru acasă, cantitate, calitate, impactul asupra dobândirii competenţelor cheie şi transversale în Franţa şi în România » este iniţiat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, România, în colaborare cu Inspection du MUY, Circumscripţia MUY (Circumscripţie în departamentul VAR /Académie de Nice), Franţa, în cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci, Mobilităţi, VETPRO, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, pentru o durată de 11 luni (01.09.2009-30.07.2010). In cadrul proiectului, s-a realizat o mobilitate VETPRO de către 10 inspectori şcolari de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani la Inspection du MUY, timp de o săptămână, în perioada 02-08 mai 2010. Inspectorii români participanţi la mobilitatea VETPRO au asistat la expuneri, au luat parte la dezbateri, discuţii, mese rotunde, vizite în şcoli de diferite tipuri – primare, gimnaziale, liceale, asistenţe la orele de clasă şi au realizat un schimb de idei / de experienţă, de bune practici privind impactul temelor pentru acasă asupra dobândirii competenţelor cheie şi a competenţelor transversale de către elevi.