Erasmus KA2

PEER4PROGRESS - Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, sat Dumbrăviţa

Proiect Promoting research and entrepreneurial activity for the academic progression for people with sensory impairment (PEER4PROGRESS), 2019-1-ES01-KA201-064564, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, sat Dumbrăviţa, com. Ibănești:

- flyer prezentare proiect PEER4PROGRESS;

- broșura prezentare proiect PEER4PROGRESS;

- flyer prezentare curs de formare online proiect PEER4PROGRESS.

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 2, Parteneriate strategice, Educație şcolară. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.