Leonardo da Vinci

Inspecţia şcolară în Europa – unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate

Inspecţia şcolară în Europa – unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate In perioada 08-21 martie 2010, s-a derulat plasamentul de formare în cadrul Proiectului nr. LLP-LdV/ PLM/ 2009/ RO/061, intitulat “Inspecţia şcolară în Europa – unitate şi diversitate pentru un învăţământ de calitate”. Proiectul este iniţiat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani, România, în colaborare cu Académie de Nancy-Metz, Franţa şi a vizat plasamentul a 10 inspectori şcolari de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani pe durata a două săptămâni, în cadrul instituţiei Académie de Nancy-Metz : participarea la activităţi de planificare a inspecţiilor, la activităţi de evaluare, la activităţi specifice inspectorilor şcolari. La nivelul parteneriatului se doreşte să fie ameliorată calitatea şi să fie stimulată inovaţia în sistemul de evaluare, raportată la standardele naţionale şi europene, să fie întărit cadrul cooperării europene între cele două instituţii. Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. În ceea ce priveşte conţinutul acestor informaţii, acesta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile de modul în care conţinutul informaţiei va fi utilizat. Responsabil proiect, Prof.dr. Rodica Mighiu