Structură

Asigurarea calităţii

Compartimente

Strategie

Profesor de Elită

Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') and lang LIKE 'ro' ORDER BY ordine ASC, categorie ASC' at line 1

P.O.C.U.

A2.1.-eveniment PROFORM-02-12 iunie 2020

 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în calitate de partener în cadrul proiectului ProForm- PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, POCU/73/6/6/108182, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Apelul Profesori motivați în școli defavorizate, desfășoară, în perioada 02-12.06.2020, o Sesiune de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare, în format online, pe platforma:  https://ush.blackboard.com/.

Evenimentul este organizat în cadrul activităţii A2. Dezvoltare competențe de instruire și/ sau transversale prin programe de formare și dezvoltare profesională continuă, respectiv A2.1. Campanii clasice și multimedia de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea RU calificate în școli defavorizate.

În cadrul Sesiunii de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare, sunt abordate următoarele teme:

- Carierele profesorilor;

- Formarea continuă a cadrelor didactice între obligaţie şi opţiune;

- Educația elevilor cu nevoi speciale.

Asociația „Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură” din București (SNSH) implementează proiectul, în calitate de beneficiar, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale personalului didactic şi managerilor şcolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, creşterea motivaţiei şi a stabilităţii pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii şi reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii.

Durata proiectului este de 27 de luni de la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare din data de 23.04.2018.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de  6.646.102,56 lei, din care, pentru I.Ș.J. Botoșani, valoarea contractului de finanţare este de 1.175.637,34 lei, conform Actului adițional nr. 1.